Catalogi startpunt

Zaaktypecatalogus (ZTC)

Documentatie

API specificatie

Technische API documentatie in de vorm van een Open API Specificatie (OAS).

API specificaties
API scopes

Alle scopes binnen deze API voor gebruik in JWT's t.b.v. autorisaties.

API scopes
Notificaties

Gebeurtenissen waarover dit component notificaties verstuurt.

Notificaties

Extra

Catalogus importeren

Catalogus data van vng.cloud importeren in eigen catalogus.

Catalogus importeren

Beheer

Bekijk configuratie